โรงเรียนสอนกอล์ฟ ฮาร์ทแลนด์ (Heartland Golf Schools)

โรงเรียนสอนกอล์ฟ ฮาร์ทแลนด์ (Heartland Golf Schools) มุ่งมั่นและพัฒนาโรงเรียน กอล์ฟฮาร์ทแลนด์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากลรวมถึงการบริการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกอล์ฟทุก ประเภทไม่ว่าจะเป็นการจัดแข่งขันกอล์ฟ การฝึกอบรม ฯลฯ

โรงเรียนสอนกอล์ฟ ฮาร์ทแลนด์ (Heartland Golf Schools) ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1995 ณ เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิซซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Ed LeBeau ผู้คิดค้นหลักสูตรการสอนกอล์ฟโดยมีวิสัยทัศน์ที่ตั้งใจให้การเรียนกอล์ฟนั้นเป็นเรื่องง่าย สนุกสนาน และสามารถนำไปฝึกทักษะให้ปฏิบัติได้จริง โดยหลักสูตรการสอนที่ Ed LeBeau คิดค้นขึ้นนั้นเป็นหลักการที่ต่อยอดมาจากหลักสูตรการเรียนการสอนของ... อ่านต่อ